Ook in geval van nood kunt u op ons rekenen

U wilt dat u voor uw administratie kunt rekenen op uw administratiekantoor. Daarvoor zal zij zorgen dat ze de nodige vakkennis en hulpmaterialen in huis heeft en deze kundig kan toepassen.

Maar hoe zit het met de veiligheid van haar medewerkers en in het bijzonder die van u? Niet alleen vanwege een verplichte riscico inventarisatie en evaluatie, maar ook vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel, laten wij een risico inventarisatie en evaluatie opstellen. Een van de aanbevelingen is het hebben van een bedrijfshulpverlener. Alle vaste medewerkers van Administratiekantoor Wich hebben met goed gevolg de tweedaagse training bedrijfshulpverlener gevolgd.

Tijdens de training hebben wij geleerd over eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming. Daarnaast hebben wij getraind met verbinden, reanimatie, aed en blusmiddelen.

Wij hopen u met onze nieuwe opgedane kennis en vaardigheid niet van dienst te hoeven zijn. Mocht het onverhoopt toch nodig zijn, dan kunt u op ons rekenen.