MBO-studenten kunnen stage lopen bij administratiekantoor Wich. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent administratiekantoor Wich als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor de volgende richtingen en kwalificaties:

De medewerker (financiële) administratie verricht zelfstandig ondersteunende werkzaamheden. Eenvoudig van aard en vaak met een repeterend karakter. Belangrijke voorbeelden zijn het bijwerken van dagboeken en sub-administraties, met aanverwante taken. Hij is in staat daarin prioriteiten te stellen en blijft ook onder druk goed presteren. Hij heeft contact met zijn leidinggevende/opdrachtgever, de collega’s van zijn eigen afdeling en incidenteel met medewerkers van andere afdelingen. Hij beseft dat het terugkoppelen van zijn werkzaamheden naar de leidinggevende van belang is om fouten en omissies te voorkomen. Hoewel ook de medewerker (financiële) administratie steeds meer externe contacten heeft, is er doorgaans sprake van een backofficefunctie.

De financieel administratief medewerker werkt op de administratie van een bedrijf of instelling. Dankzij zijn cijfermatig inzicht en vaardigheid met boekhoudkundige software kan hij dagboeken en sub-administraties controleren en bewerken. Bij MKB-bedrijven verricht deze medewerker ook werkzaamheden voor de invordering van facturen. Hij bewaakt betalingstermijnen en verricht opvolgende acties. Als financieel administratief medewerker voert hij zijn taken uit met een kritische houding. Hij moet zich altijd afvragen of de aangeleverde informatie geautoriseerd, juist, volledig en tijdig is. Verder controleert hij zijn eigen werk en dat van anderen systematisch. Hij werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en is soms op de hoogte van privé-gegevens. Daarom is hij in staat altijd zorgvuldig en integer om te gaan met gegevens.

De bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. Met zijn inzicht in boekhouden en fiscaliteiten behoudt hij overzicht over de gehele administratie met haar sub-administraties. De werkzaamheden van de bedrijfsadministrateur zijn tweeledig. Enerzijds gericht op het controleren, beheren en bijwerken van de dagboeken. Anderzijds assisteert hij bij de periodeafsluitingen en bij de aangifte omzetbelasting. De bedrijfsadministrateur kan bovendien relatief snel een lager gekwalificeerde medewerker op de sub-administraties vervangen. In het contact met crediteuren en debiteuren kan de bedrijfsadministrateur zich klantgericht opstellen. Hij heeft inlevingsvermogen en weet vanuit zijn beroepsethiek de afweging te maken tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving.

De junior assistent-accountant werkt bij een accountants- of administratiekantoor. De voornaamste taak van de junior assistent-accountant is de financiële informatie van de klant controleren. Hij richt dossiers in, verricht memoriaalboekingen en biedt financieel-administratieve en fiscale ondersteuning. Hij verricht zijn sterk controlerende en licht adviserende werkzaamheden vooral in de MKB-praktijk, in het bijzonder voor de kleinere bedrijven. Vanuit een backofficefunctie heeft hij regelmatig direct contact met de klant. Hij moet zich dan ook een goed beeld kunnen vormen van de betreffende bedrijven en branches. De junior assistent-accountant kan vanuit zijn beroepsethiek de afweging maken tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving.

Regelmatig zijn er stagiaires werkzaam bij administratiekantoor Wich. Motivatie en inzet zijn de belangrijkste eisen die wij van hen vragen. Het is gebleken dat veel stagiaires hier met succes de stage afronden. Zo is er een goede band ontstaan met de scholen waarmee wij samenwerken.